Eric Evers

Eric Evers

Directeur

Mijn taak is het om sturing te geven aan het team van Bouwmensen Gelderland Oost. Samen met de collega’s er voor zorgen dat we, in het belang van de student en het bedrijfsleven, kwalitatief en kwantitatief de juiste praktijkgerichte opleidingen uitvoeren.

Veel in gesprek met het bedrijfsleven en het onderwijs om de veranderingen aan beide kanten te kunnen vertalen naar onze opleidingen.