Nieuws

Succesvolle Training Coach 2.0 voor praktijkopleiders

Coach 2.0 is een nieuwe manier van leerling begeleiden waarbij er meer aandacht is voor de digitale wereld en de leefomgeving. Welke aanpak vraagt het instrueren van de leerlingen van tegenwoordig?

Dit werd in de middag door middel van een rollenspel in praktijk gebracht. Een actrice speelde een leerling en de praktijkopleider gaf instructie waarbij communicatie en feedback vragen een grote rol speelden. De praktijkopleiders hebben weer veel nieuwe kennis opgedaan en ervaringen met elkaar gedeeld om zo met een nog beter gevoel de leerlingen te begeleiden binnen de bedrijven. 

Veel oud-leerlingen blijken de taak van praktijkopleider op zich genomen te hebben. Zij staan dichter bij de huidige instroom en kunnen zich iets makkelijker in hun huidige wereld verplaatsen. Een positieve ontwikkeling. Het is nl. van groot belang voor de bedrijfstak om hier goed mee om te gaan. De leerlingen van vandaag hebben we in de toekomst hard nodig!